PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V nasledujúcom dokumente vás informujeme, aké osobné údaje spracovávame, prečo je spracovávame, na ako dlho a aké sú vaše práva.

KTO JE SPRÁVCA?

Správca osobných údajov na webe www.pranita.sk je Mgr. Jindra Bhutia Holovská so sídlom Potoční 95, 47152, Sloup v Čechách, Česká republika, tel.: +420 777 178 129, e-mail: saly@pranita.sk,
identifikačné číslo: 72678925, DIČ: CZ7855051501, zapísaná v živnostenskom registri vedenom pod č. j. MUNO 10572/2014 MÚ v Novom Bore (ďalej len Správca).

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

V prípade otázok použite prosím tel.: +420 777 178 129 alebo e-mail: saly@pranita.sk.

KEDY SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracovávame v prípade odoslania kontaktného formulára, registrácie na webe a objednávky v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie").

V prípade odoslania kontaktného formulára spracovávame tieto osobné údaje:

 • e-mailovú adresu

 • text zprávy.

Tieto osobné údaje potrebujeme k tomu, aby sme Vám mohli odpovedať na Váš dotaz, pre vytvorenie ponuky služieb alebo rokovaní o tejto ponuke. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Tieto osobné údaje budú Správcom spracovávané najdlhšie 1 rok od Vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

V prípade registrácie za účelem vytvoření zákaznického účtu na webe spracovávame tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko

 • telefónne číslo

 • e-mailovú adresu

 • fakturačnú adresu

 • dodaciu adresu.

Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia.

V prípade objednávky na webe, ktorá je možná s registráciou aj bez registrácie, spracovávame rovnaké údaje ako v prípade vytvorenia zákazníckeho účtu. Tieto údaje je nutné zadať do účtovného systému a odovzdať dopravcom.

E-mailovú adresu používame tiež pre zasielanie obchodných oznámení v prípade, že si v registračnom formulári zvolíte možnosť zasielania noviniek e-mailom. Zo zasielania obchodných oznámení sa dá kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odhlasovací odkaz v zápätí e-mailu. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia.

AKO DLHO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov alebo do odvolania takého súhlasu.

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb alebo pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je to doba najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom zákazníckeho účtu spracovávame po dobu jeho trvania a ďalej zvyčajne 5 rokov po jeho zrušení.

KTO ĎALŠÍ MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Správca spolupracuje s ďalšími subjektmi (spracovatelia), ktorí môžu mať prístup k Vašim osobným údajom.

Prístup k Vašim osobním údajom môžu mať aj títo spracovatelia:

 • Facebook - FB pixel

 • Google - Google Analytics, AdWords

 • Mailchimp, ktorý používame pre odosielanie noviniek e-mailom (meno, priezvisko a e-mailová adresa)

 • Heureka.sk v rámci programu Overené zákazníkmi (pozri nižšie)

 • dopravca FROGMAN s.r.o.

 • dopravca Slovenská pošta

 • dopravca SPS

 • platobná brána PayPal

 • platobná brána Comgate

 • programátor webu

 • účtovník.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame, prípadne žiadať kópiu týchto osobných údajov,

 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov - toto vzmazanie však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy spoločných správcov neprevažujú nad Vašou ochranou súkromia,

 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne na súd.

 

VYHLÁSENIE O POUŽÍVANÍ COOKIES

ČO SÚ COOKIES

Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo Vašom počítači prostredníctvom prehliadača. Keď sa neskôr vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uloženú cookie späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si u Vás predtým uložil. Cookies využíva pre svoju činnosť väčšina webových stránok.

AKO SA DELÍ COOKIES

Cookies možno rozdeliť podľa toho, kto je k Vám na web umiestňuje, tj. na:

 1. Cookie prvej strany (first party cookie) - ich platnosť je obmedzená na doménu webu, ktorý prezeráte. Tieto cookies sú považované za bezpečnejšie.

 2. Cookie tretej strany (third party cookie) - sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. Užívateľa tak možno sledovať napriek doménami. Používajú sa často pre vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov.

Podľa trvanlivosti možno cookies rozdeliť na:

 1. Krátkodobé (session cookie) - vymažú sa z Vášho počítača po zatvorení prehliadača.

 2. Dlhodobé (persistent cookie) - po zavorení prehliadača zostávajú zachované a umožňujú napr. rýchlejšiu funkciu webov pri najbližšej návšteve. Vymažú sa najskôr po uplynutí doby nastavenej u jednotlivých cookies alebo vo Vašom prehliadači. Môžete ich tiež ručne odstrániť.

Podľa účelu môžeme využitie cookies rozdeliť takto:

 1. Technické - umožňujú základné funkcie webu (napr. prihlasovanie) alebo stránok (napr. prehrávanie videí, zdieľanie obsahu a pod.).

 2. Analytické - slúžia pre zber neanonymných dát o správaní užívateľov. Na ich základe môžeme web upraviť tak, aby ste ho mohli lepšie používať.

 3. Remarketingové - slúžia na zacielenie reklám na používateľov, ktorí už na našom webu boli.

 4. Konverzný - s ich pomocou môžeme vyhodnotiť úspešnosť kampaní.

NA ČO COOKIES POUŽÍVAME

Na našom webe používame tieto cookies:

Technické - prvej strany, krátkodobé. Zaisťujú základnú technickú funkčnosť webu, tj. prihlasovanie, využívanie služieb a pod.

Google Analytics - prvej strany, dlhodobé. Sú využité na generovanie anonymných štatistík o používaní webu.

Google AdWords - prvej strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné.

Facebook Pixel - prvej strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné.

Heureka - tretej strany, dlhodobé, konverzné. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov za účelom zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Do cookies nikdy neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta. Do cookies môžeme umiestniť ID užívateľa, to ale neumožňuje tretím stranám identifikovať konkrétnu osobu.

AKO UPRAVIŤ VYUŽÍVANIE COOKIES

V internetovom prehliadači, ktorý používate (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome), si môžete zapnúť funkciu anonymné prehliadanie, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať (blokovať). 

Vymazanie

Cookies môžete vo Vašom prehliadači vymazať - vymazanie spravidla býva umiestnené v "Histórii" navštívených stránok.

Blokovanie

Prehliadače umožňujú zablokovať umiestňovanie cookies na Vašom počítači. V takom prípade bude ale funkcionalita týchto stránok obmedzená. Informácie o nastavení ukladaní súborov cookies vo Vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android - rôzne prehliadače

Ďalšie informácie o cookies a ich využití nájdete na stránkach https://www.aboutcookies.org/.

GOOGLE ANALYTICS

Pranita.sk používa službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Tiež služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o užívaní nášho e-shopu spolu s obsahom súboru cookies budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude tieto informácie používať pre vyhodnocovanie užívania webu, vytváraní správ o aktivite na webe a poskytovaní ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. My tieto informácie používame pre zlepšovanie našej činnosti. 

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace funkcie reklamy poskytované spoločnosťou Google, a to:

 • prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,

 • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe prehliadnutých produktov),

 • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov),

 • user id - funkcie Google Analytics, ktorá umožňuje merať a analyzovať správanie používateľov napriek zariadeniami. Ako user id je používaný reťazec čísel alebo písmen, nikdy nepoužívame osobné údaje, ktoré by dovolili tretím stranám identifikovať konkrétnu osobu.

AKO ZAKÁZAŤ SLEDOVANIE GOOGLE ANALYTICS

Ak nechcete poskytovať anonymné dáta o používaní webu službe Google Analytics, môžete použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po nainštalovaní do Vášho prehliadača a aktiváciu sa dáta nebudú ďalej odosielať.

Filter

Určenie

Vzor

Farba

Materiál

Hrejivosť

Rozmer

Cena